Το προπαρασκευαστικό μάθημα «Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python», έχει ως σκοπό να γνωρίσει στους φοιτητές βασικές έννοιες προγραμματισμού και πως αυτές οι έννοιες μπορούν εφαρμοστούν, ώστε να απεικονίσουν και να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα. Η προγραμματιστική γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο είναι η γλώσσα Python, ενώ το λογισμικό στο οποίο θα αναπτύσσονται τα προγράμματα είναι το PyCharm. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με πρακτικό τρόπο μέσω παραδειγμάτων. Επομένως, οι φοιτητές θα ήταν καλό να εργάζονται ατομικά ή ομαδικά σε υπολογιστές, ώστε άμεσα να εκτελούν και να αφομοιώνουν όσα παρουσιάζονται στο μάθημα.

Στα πλαίσια του Μαθήματος, οι σπουδαστές θα έρθουν σε επαφή με τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη και Εκτέλεση ενός προγράμματος
  • Έλεγχος Ροής ενός προγράμματος
  • Βασικοί Τύποι Μεταβλητών
  • Συνθήκες και Επαναληπτικοί Βρόχοι
  • Συναρτήσεις και Τύποι Ορισμάτων
  • Πίνακες Δύο Διαστάσεων
  • Εισαγωγή στην έννοια των Αντικειμένων
  • Λίστες, Σύνολα και Λεξικά
  • Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών
  • Χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών της Python.